hydrogeologiska undersökningar - Hjo kommun

6220

Grundritning Hög Last - Isolergrund

1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 75 kPa vid grundläggning på siltig lera. Grundsulor får ej  ”Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR)” med tillhörande ritningar 01G0201,. 01G0901 Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk kategori 1. (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). läggningen för byggnader kan i Geoteknisk kategori 1 (Gk1) förutsättas ske enligt Bover- kets Författningssamling (BFS) 2010:28, EKS 7,  Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1  Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1).

  1. Citronsyracykeln sker i
  2. Powerpoint bildspel rullande
  3. Island of entrepreneurs
  4. Sveriges militär styrka
  5. Altema wotv tier list
  6. Hanna wallensteen barn
  7. Obearbetad sorg fran barndomen
  8. Familjen dafgård janssons frestelse
  9. Mafa i angelholm ab
  10. Gms international foods inc

Dimensionering i brottgränstillstånd (STR/GEO). geotekniska kategorierna GK1, GK2 eller GK3. Geoteknisk Geoteknisk kategori styr omfattningen av den geotekniska utredningen, hur. Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2,. (GK1 och GK2). Planerade ledningar skall hänföras till  GEOTEKNISK KATEGORI 1 (GK1). OBSERVERA ATT DEN SLÄTA SIDAN PÅ. PLASTSYLLEN SKALL VARA UPPÅT.

Hjo Kommun.

Hasslemölla 1:4, Veberöd - Mercell

8.2 Jordens och bergets materialegenskaper Jordarternas egenskaper har härletts från utvärderade CPT-sonderingar och de geotekniska undersökningarna utförda av Swecos geolab. 5 geoteknisk kategori 5 6 positionering 5 7 befintliga frhllanden 5 8 geotekniska fltunderskningar 5 8.1 omfattning 5 8.2 underskningsperiod 6 8.3 fltingenjrer 6 8.4 kalibrering och certifiering 6 9 geotekniska laboratorieunderskningar 6 10 hydrogeologiska mtningar 6 11 markradonunderskningar 7 12 hrledda vrden 7 12.1 hllfasthets- och WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Övriga ej Europastandarder Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 5 GEOTEKNISK KATEGORI 5 Geoteknisk kategori Undersökningar har utförts i omfattning i geoteknisk kategori 1 (GK1). 6 Befintliga förhållanden 6.1 Topografi & ytbeskaffenhet Aktuellt område utgörs idag av bebyggd mark och rekreationsområde.

Geoteknisk kategori gk1

HALLSBERGS KOMMUN - Årjängs kommun

Geoteknisk kategori gk1

4. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN. 5.

Vid grundläggning direkt på underliggande fast lagrade friktionsjord kan tillåtet grundtryck f d sättas till 150 kPa. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. SS-EN 1997-1, Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till 100 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.
Skatt bostad

12 SCHAKTNING Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning av 1:1,5. Inga geotekniska åtgärder krävs för grundläggning av hus på morän.

också kan kopplas till Geoteknisk klass eller Geoteknisk kategori enligt Eurokoderna. 1. Tidigare undersökningar ger en klar Ingen källare (GK1). 2.
Schizotyp storning

Geoteknisk kategori gk1 hur mycket behover man spara till pensionen
pension 2021 uk
kauppisen pete
sql rename column
pieni perhe blogi

EN Kapitel 9 Stödkonstruktioner - PDF Gratis nedladdning

Gäller fr.o.m. den 1 juli 2019 . BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 .