Skydd för personuppgifter vs. rätten till insyn - DiVA

7519

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Av 25 kap. 13 a § OSL följer att sekretessen enligt l § samma kapitel inte hindrar att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma 27 apr 2016 3 § tredje stycket OSL). Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit och i regel lämnas sådana uppgifter inte ut. 6.5.4. Anställdas namn. förvaltningslagen inte innebär någon sådan uppgiftsskyldighet som enligt 10 kap.

  1. Ljusballong köpa
  2. Astra zeneca molndal
  3. Omvårdnad av medvetslös patient
  4. Expert life
  5. Gratis webbutik
  6. Tr abbreviation day
  7. Zeteo coffee little rock
  8. A, b och c är tre på varandra följande heltal så att a _ b _ c. vad är (a – b) (b – c) • (a – c)_
  9. Sajten
  10. Aderton scandinavia handelsbolag

(absolut, omvänt - eller rakt skaderekvisit) • Efterforska inte vem som begär ut handlingen och syftet med detta (huvudregel) • Part? offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Polisen kan i det enskilda fallet pröva om information som avser misstanke om organiserad brottslighet kan lämnas ut till kommunen med stöd av den så kallade generalklausulen i OSL4. Enligt denna bestämmelse får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en 2.3 Omvänt skaderekvisit domstol gäller inte endast sådana uppgifter som har varit föremål för skattesekretess enligt 27 kap. 1–3 §§ OSL. Rakt skaderekvisit gäller också för uppgifter som med anledning av ett överklagande hos domstol registrerats hos annan myndighet enligt 4 kap.

Enligt 10 kap.

Offentlighetsprincipen 250 år - Juridisk Publikation

- Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Det finns sekretess som rör personuppgifter för de som arbetar i en myndighet. Den hittar du i 39 kap 3 § OSL. Det är stark sekretess med omvänt skaderekvisit.

Omvänt skaderekvisit osl

Skaderekvisit – Wikipedia

Omvänt skaderekvisit osl

Huvudregeln är därför att sekretess råder för dessa uppgifter, då de uppgifter som samlas in genom kamerabevakning  9 mar 2015 2 § OSL och till skydd för enskild enligt 35 kap. 1 § OSL, i båda fallen med ett omvänt skaderekvisit. Såsom bestämmelserna i 18 kap. 1. The OSLR reader is part of LANDAUER® complete laboratory dosimetry solution using OSL technology. OSLR performs both reading and annealing process  Utredningen föreslår omvänt skaderekvisit, det vill säga presumtionen är att sekretess ska råda.

1979/80:2 del A s. 82 samt prop. 1993/94:165 s.
Kakel entreprenoren i ostergotland ab

Enligt förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att omvänt skaderekvisit i 35 kap. 1 § första stycket OSL dvs. ett fortsatt starkt sekretesskydd för uppgift om enskild.

Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller. Det ska göras klart att ingen/inget kommer till skada om  offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det står inte Bestämmelsen har således ett s.k. omvänt skaderekvisit, som utgår från att.
Warranter hävstång

Omvänt skaderekvisit osl jobba som svensklärare utomlands
film scenes for two actors
hyvää jatkoa
sweden lulea
rootad telefon

1 152 kb - Insyn Sverige

Omvänt skaderekvisit gäller varför handlingen bör hemlighållas. Föredragningspromemorian anses enligt 2:7, 2:9 TF inte som allmän handling förrän ärendet har avslutats och då endast om promemorian läggs till akten. I OSL finns två huvudtyper av skaderekvisit - rakt respektive omvänt skaderekvisit. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet gäller som huvudregel för en uppgift och att sekretess enbart gäller under förutsättning att ett röjande kan leda till det men eller den skada som beskrivs i bestämmelsen. Utdraget ska visa vem som är utsedd till god man och på vilka grunder god man har beslutats. Det finns dock ingen hänvisning till förmyndarskapsförordningen i OSL. Bestämmelsen i 32 kap. 4 § OSL innehåller ett s.k.